Sedef

Sedef je prirodni materijal, tako da se pojedine perle mogu razlikovati u mustri i debljini.