Kaučuk

Kaučuk= sajle u raznim bojama od čvrste probusene gume zbog bolje elaticnosti i trajanja.