Cirkoni sa konastom/spicastom pozadinom, pogodne sa „ugradnju“.

Kategorija: MC Chaton