Filigranske osnove su veoma lake i najbolje za uskrasavanje sa strasom ili cirkonima.

Kategorija: Filigran